HYVINVOINTIA KULTTUURISTA

Kyselytutkimuksen mukaan reilu 80% suomalaisista haluaa taidetta sairaaloihin. Prosenttiperiaatteen mukaan osa julkisten rakennusten budjetista käytetään rakennettavaan kohteeseen sijoitettavaan julkiseen taiteeseen. Oulussa prosenttiperiaateella onkin jo pitkä historia. Tulevan hyvinvointialueen tuleekin huolehtia että taiteen prosenttiperiaatetta toteutetaan myös jatkossa julkisen taiteen hankkimisiseksi uusien ja korjattavien sairaaloiden sekä hyvinvointipisteiden osalta koko alueella.

Taide ja hyvinvointi toimivat yhdessä myös laajemmin. Taiteen kautta voidaan tuottaa hyvinvointia monin tavoin, myös sotepalveluissa. Lääkärilehti on kirjoittanut hyvä artikkelin taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.

“Taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on saatu runsaasti laadullista ­ja ­määrällistä tutkimusnäyttöä. Taide voi lievittää kipua ja vähentää lääkehoidon tarvetta. Hyvinvoinnin merkitykset ja määritelmät ovat kulttuurisesti ehdollistuneita; ­nykyisin myös kulttuuripolitiikkaa ja taiteen taloutta on alettu arvioida hyvinvointivaikutusten perusteella. Pahoinvointia, kärsimystä ja kipua käsittelevä taide voi tuottaa hyvinvointia ja laajentaa ­käsitystämme normaalista. Taidetta voidaan hyödyntää potilastyössä, lääkärien työhyvinvoinnin tukemisessa ja lääkärinkoulutuksessa.” (lähde: Lääkärilehti)

Hyvinvointialueella tulisikin huolehtia, että sosiaali- ja terveyspalveluihin varatusta budjetista varataan osa taiteen ja kulttuurin sisältöihin. Omalla budjetilla pystytään takaamaan hyvinvointitaiteen palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen osana uutta kokonaisuutta. Vapaaehtoistoimintaan perustuvasta kulttuurityöstä tulisi luopua ja hyvinvointitaiteen palvelut tulee tulevaisuudessa tuottaa ammattimaisesti hyvinvointitaiteen ammattilaisten ammattitaitoa hyödyntäen.

Uudella hyvinvointialueella taide ja kulttuuri tulee ottaa laajasti käyttöön niin ennaltaehkäisevässä työssä, muissa sotepalveluissa kuin rakentamisessa sille osoitetun oman budjetin kautta. Kulttuuri on elämän suurimpia iloja, joissa piilee myös suuri potentiaali terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.