KULTTUURIBUDJETTI NOSTETTAVA 1 %:IIN

Taide- ja kulttuuriala on merkittävä työllistäen 130 000 henkilöä ja sen osuuden ollessa 3,1 % Suomen BKT:stä – mikä on enemmän kuin esimerkiksi metsätalouden tai maatalouden osuudet. Alan tekijät olivat koronan aikana tiukilla kun heiltä evättiin toimeentulon tekemisen mahdollisuudet miltei kahden vuoden ajalta. Nyt on aika nostaa kulttuuriala ahdingosta. 

OKM on työstänyt ehdotuksen, mitä taide- ja kulttuurialan vahvistamiseksi tulisi tehdä tulevalla hallituskaudella. 

Nykyinen kulttuuribudjetti 0,8% laahaa Euroopan ja muiden pohjoismaiden perässä. Vertailun vuoksi: esimerkiksi Viro käyttää kulttuuriin 2,9%. Kulttuuribudjetti pitääkin nostaa 1 prosenttiin.

Mihin kulttuuribudjetin nostolla tähdätään? Taiteilijoiden apurahojen ja eläkkeiden määrää tulee lisätä ja apurahojen taso tulisi nostaa kohti suomalaista mediaanipalkkaa. Valtio ja kunnat tulee sitouttaa reilun taiteen periaatteisiin. Taiteilijapalkkiot tulee laajentaa museoiden lisäksi galleriakentälle. Taiteilijapalkasta tulee tehdä kokeilu, kuitenkin niin ettei se vähennä apurahojen määrää tai vaaranna taiteellista vapautta. 

Myös taiteilijoiden sosiaaliturvassa on parannettavaa. Perustulo olisi omiaan pirstaleisella alalla, jossa epäsäännöllisyys ja monenlaiset ansaintatavat ovat yleisiä.

Uusia hyvinvointialueita velvoitetaan sisältämään kulttuurihyvinvointi palveluihinsa. Tavoite on hyvä, mutta harmittavasti taide- ja kulttuuriala jää helposti hyvinvointialueilla päätöksenteossa jalkoihin. Päättäjien tuleekin aktiivisesti pitää aihetta esillä myös alueilla.

Tulevalla hallituksella on käsissään valmis toimenpidepaketti. Tarvitaan kuitenkin taidetta ja kulttuuria arvostavia ehdokkaita, jotta toimenpiteet saadaan todeksi ja kulttuuriala saa ansaitsemansa arvostuksen. Äänestä taiteen ja kulttuurin puolesta! 

kirjoitus on julkaistu Kalevassa 13.2. vaalipuheita -palstalla.

https://www.kaleva.fi/kulttuuribudjetti-nostettava-yhteen-prosentiin/5317029