PUHEENI PUOLUEKOKOUKSESSA

Hei toverit!

Me kaikki käytetään kulttuuria ja tässä muutamia mielenkiintoisia lukuja.

Kyselytutkimusten mukaan 80% kansalaisista haluaa taidetta sairaaloihin, 72% muihinkin julkisiin tiloihin ja 62% uskoo, että kulttuuri ja taide kasvattaa asuinalueen arvoa. Suomessa noin 5 miljoonaa ihmistä käy vuosittain kuttuuri ja taidetapahtumassa. Esimerkiksi museot on vuodesta 2010 eteenpäin tuplannut kävijämäärän. 

Lääkärilehti kirjoittaa: “Taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on saatu runsaasti laadullista ­ja ­määrällistä tutkimusnäyttöä. Taide voi lievittää kipua ja vähentää lääkehoidon tarvetta. 

Hyvinvoinnin merkitykset ja määritelmät ovat kulttuurisesti ehdollistuneita; ­nykyisin myös kulttuuripolitiikkaa ja taiteen taloutta on alettu arvioida hyvinvointivaikutusten perusteella. Pahoinvointia, kärsimystä ja kipua käsittelevä taide voi tuottaa hyvinvointia ja laajentaa ­käsitystämme normaalista. Taidetta voidaan hyödyntää potilastyössä, lääkärien työhyvinvoinnin tukemisessa ja lääkärikoulutuksessa”

Ala ei myöskään ole mikään pikkutekijä.

Kulttuurin parissa työskentelee noin 120 000 henkilöä ja Suomen BKT:sta 3,3% tulee kulttuurista ja taiteesta. Yleisesti on arvioitu, että yksi sijoitettu euro kulttuuriin ja taiteeseen tuo takaisin 3 – 6€. Esimerkiksi Turku 2010 kulttuuripääkaupunki -hankkeen satsaus oli noin 55 miljoonaa euroa ja tuotantovaikutukset olivat noin 270 miljoonaa euroa.

Kulttuuriin ja taiteeseen kannattaa siis satsata. Uusien hyvinvointialueiden tulisi ensimmäisenä ottaa käyttöön taiteen %-periaate, kuten kolmasosa kunnista tällä hetkellä tekee, mutta hyvinvointialue voisi laajentaa periaatetta myös palveluihin.

Kulttuuri on elämän suurimpia iloja, joissa piilee myös suuri potentiaali terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.