SITOUMUS SAK:n VAALITAVOITTEISIIN

Olen sitoutunut SAK:n loistaviin vaalitavoitteisiin.

Teema 1: Rahojen riitettävä, vaikka hinnat nousevat

👉 Sähkön hinnan nousua on hillittävä verottamalla energiayhtiöiden ylisuuria voittoja ja palautettava näin kerätyt rahat perheille.

👉 On oikein, että sunnuntaityöstä maksetaan erillinen korvaus.

👉 Työttömyys voi osua keneen tahansa. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei saa nykyisestä heikentää.

👉 Työntekijöiden tuloja on lisättävä. Siirretään työn sivukuluja 2,05 prosenttiyksikköä takaisin työntekijöiltä työnantajien maksettavaksi.

Teema 2: Hyvinvointipalvelut kuuluvat myös meille

👉 Lastemme varhaiskasvatus ja koulutus on järjestettävä ja rahoitettava niin, että ne toimivat kunnolla.

👉 Vanhusten huolenpidon ja hoidon on oltava inhimillistä, ammattitaitoista ja vastata ikäihmisten tarpeisiin.

👉 Vakava sairastuminen tai loukkaantuminen voivat osua keneen tahansa. Laadukkaan erikoissairaanhoidon on oltava nopeasti ja helposti saatavilla, kun sitä tarvitsee.

Teema 3: Sopu työpaikoille

👉 Työehtosopimuksia ja työtä koskevia lakeja on noudatettava. Viranomaisvalvontaa on parannettava ja ammattiliitoille on säädettävä kanneoikeus, jotta työmarkkinarikollisuus saadaan kitkettyä.

👉 Työehtosopimukset määrittävät palkkojen ja työehtojen vähimmäistason – niitä huonommin ei voi paikallisesti sopia. Kaikissa tilanteissa alalla edustavin työehtosopimus tulee lainsäädännössä määrittää yleissitovaksi.

👉 Luottamusmiehen lakisääteistä asemaa on vahvistettava.

👉 Lakko-oikeus turvataan vähintään nykyisessä laajuudessaan.

Teema 4: Ihmisarvo kuuluu kaikille ja vastuu maapallosta on yhteinen

👉 Syrjintä ihonvärin, uskonnon, syntyperän, sukupuolen tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi on väärin. Sitä ei tule sallia työelämässä tai muualla yhteiskunnassa.

👉 Ilmastonmuutos ja luontokato uhkaavat kaikkea elämää maapallolla. Niiden hillitsemiseen täytyy kaikkien osallistua. Toimien on oltava kuitenkin oikeudenmukaisia, etteivät jo valmiiksi heikommassa asemassa olevat kärsi kohtuuttomasti.

https://eduskuntavaaligalleria.fi/juha-matti-mustonen/…