ARVOT OHJAAMAAN TOIMINTAA

Mitä jos palveluiden tuottamisen perusteluita katsottaisiin toisenlaisten arvojen kautta? Inhimillisyys, hyvä elämä, palveluiden laatu, ihmisarvon kunnioitus ja auttamisen ilo, pitkän tähtäimen hyvinvointi ja tulevaisuuden säästöt.

lue lisää