ARVOT OHJAAMAAN TOIMINTAA

Suurimmat kulut terveydenhoidossa tulevat pääasiassa erikoissairaanhoidosta. Sen tarve kasvaa, jos perusterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut eivät ole riittävän kattavia ja palveluiden pariin ei pääse tarpeeksi helposti. Kun laitamme perusterveyshuollon ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuden kuntoon, on erikoissairaanhoidon tarve tulevaisuudessa pienempi. Pidemmälle aikajanalle tulevaisuuteen sijoittuvat talous- ja terveysvaikutukset eivät kuitenkaan usein sovi lyhyttempoiseen markkinatalouden tarkasteluhaarukkaan.

Keskustelua käydään myös yksityisten pörssiyhtiöiden sekä julkisesti tuotettujen palveluiden välillä. Yksityisen terveyssektorin ongelma on mielestäni voitontavoittelu. Kun puhutaan elämän perustarpeista, kuten terveydestä ja hoivasta, ei voitontavoittelu sovi samaan yhteyteen. Esimerkiksi vanhustenhuollossa tavoitteen on oltava tarjota ihmisarvoinen, laadukas ja arvokas elämä voitontavoitelun sijaan.

Mitä jos palveluiden tuottamisen perusteluita katsottaisiin toisenlaisten arvojen kautta? Inhimillisyys, hyvä elämä, palveluiden laatu, ihmisarvon kunnioitus ja auttamisen ilo, pitkän tähtäimen hyvinvointi ja tulevaisuuden säästöt. Näitä perusteluja on usein vaikea saada kuuluviin nopeatempoisiin pikavoittoihin nojautuvan talouskeskustelun keskellä.

Käytämme kaikki sotepalveluita elämämme aikana, yleensä eniten elämän alku- ja loppupuolella. On kaikkien velvollisuus olla turvaamassa, että jokaisessa elämäntilanteessa ja sairauden sattuessa elämä on tasavertaisesti ihmisarvoista, olipa asuinpaikka tai taloudellinen asema mikä vain.

Minä olen valmis ajamaan inhimillisyyteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja koko elämän mittaiseen hyvinvointiin panostavaa maailmaa ja hyvinvointialuetta.