TYÖAIKA TARKASTELUUN – HYVINVOINTIA HYVINVOINTIALALLE

Tutkimusten mukaan 8 tunnin työpäivä ei ole tehokkain työn laadun ja jaksamisen kannalta. On siis aika tarkastella, millä hyvinvointialueen aloilla työtaakkaa voitaisiin purkaa työaikaa lyhentämällä. Lyhennetty työaika tutkitusti parantaisi työn tekemisen laatua, hyvinvointia sekä lisäisi työpaikkoja työtuntien jakautuessa useammalle tekijälle.

lue lisää