TYÖAIKA TARKASTELUUN – HYVINVOINTIA HYVINVOINTIALALLE

Viime aikoina olemme saaneet usein lukea, etteivät hyvinvointialalla työskentelevät jaksa tai ehdi tehdä työtään niin hyvin, kuin haluaisivat. Kun koronan tuoma kuormitus päättyy hyvinvointialalla, hoidettavaksi tulee koronan aiheuttaman työn takia tekemättä jäänyt työ. Liian ison työkuorman lisäksi henkilöresurssit alalla ovat usein liian pienet ja palkkaus on työhön nähden heikko. Mikä siis avuksi?

Aluevaaleissa on kyse terveyden ja hyvinvointialan sekä pelastushenkilökunnan jaksamisesta sekä uutena hyvinvointialueena myös kaikkien alueelle siirtyvien henkilöiden työnantajana toimimisesta. Nyt tulee varmistaa, että alan tekijät jaksavat työssään kun hoiva- ja hoitovelan purkutyöt alkavat. Varmistetaan siis, että työntekijä voi palautua töistään riittävän hyvin ennen seuraavaa työvuoroa sekä saa oikean korvauksen työstään.

“Ihminen ei ole kone”

Työntekijän hyvinvointia tarkastellessa tulee muistaa, että ihminen ei ole kone.

Yhdeksi keinoksi työssäjaksamisen edistämiseksi tulee ottaa työajan tarkastelu. Tutkimusten mukaan 8 tunnin työpäivä ei ole tehokkain työn laadun ja jaksamisen kannalta. On siis aika tarkastella, millä hyvinvointialueen aloilla työtaakkaa voitaisiin purkaa työaikaa lyhentämällä. Lyhennetty työaika tutkitusti parantaisi työn tekemisen laatua, hyvinvointia sekä lisäisi työpaikkoja työtuntien jakautuessa useammalle tekijälle. Eri tutkimuksien tulokset lyhennetyistä työpäivistä ovat lupaavia – kokeiluissa työn tuottavuus parani, hyvinvointi lisääntyi sekä sairauspoissaolot pienenivät. Työajan lyhennys voi toimia myös houkuttavuustekijänä alalle hakeutumiseen ja paluuseen. Työajan lyhennys palkkatasoon puuttumatta toimisi myös toivottuna palkankorotuksena. Kokeilut lyhennetystä työajasta tulisi ottaa käyttöön myös Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Henkilöstön määrää tulee lisätä ja varmistaa pätevän ja koulutetun henkilöstön saatavuus alueella koulutuksen kautta. Lisäksi työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä henkilöstön turvaamiseksi tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa myös digitalisaatio tulee avuksi paikkaamaan henkilökunnan tarvetta.

Mitä paremmin auttajat voivat, sitä parempaa apua sinä, läheisesi, tuttavasi, lapsesi, vanhempasi, naapurisi tai kuka vain tulee saamaan, kun sitä tarvitsevat!