TAIDE ON TYÖTÄ!

Taide- ja kulttuuriala työllistää suoraan 80 000 henkeä ja kerrannaisvaikutusten jälkeen n. 130 000. On laskettu, että kaikista työllisistä 3% on kulttuurialan työntekijöitä. Luvut on saatu taloustutkimuksen raportista vuodelta 2021.

Taide ja kulttuuriala on elinkeinona erittäin vaihteleva kokonaisuus eikä siihen päde perinteisen työn mallit. Alalla pätkätyöt ja projektit ovat yleisiä ja projektien väliin mahtuu lyhyitä ja pidempiä työttömyysjaksoja. Alalla myös toimeentulo on erittäin epävakaata.

Apurahat ovat vain pienen osan harvinaista herkkua. Uran alussa voi myös mennä vuosikausia, ennen kuin pääsee ensimmäiseen apurahaan käsiksi – useat eivät saa apurahoja koskaan. Apurahat ovat myös kestoltaan lyhyitä.

Taidealalla onkin yleistä, että samaan aikaan tehdään joko kahta tai useampaa projektia, tai tehdään esim opetustyötä ja samalla harjoitetaan omaa ammattia. Tämä on erittäin kuormittavaa ja heikentää mahdollisuuksia toimia ammattimaisesti omassa ammatissaan.

Leikkaukset sosiaaliturvaan osuvat kovasti kulttuurialaan. Suojaosan poisto heikentää mahdollisuuksia ottaa lyhyitä työkeikkoja vastaan. Asumistuen leikkaukset osuvat alan pienituloisiin ammattilaisiin suoraan ja heikentää entisestään toimeentuloa. Kaikki nämä leikkaukset valuu lopulta vain toimeentulotukeen, kun siitä tulee viimesijaisen tuen sijaan ensisijainen.

Myös ansiosidonnaiseen oikeuttavan työssäoloehtoon tulee kiristyksiä.

On ironista, että hallitus on kertonut haluavansa kaikille yhtenäisen ansiosidonnaisen, mutta murskaa sen pohjan kokonaan pois tekemällä työssäoloehdon täyttymisen – jos ei mahdottomaksi niin aikakin erittäin vaikeaks, jossa pätkätyöt ja lyhyet projektit ovat yleisiäi alalle.

Tähän päälle vielä muut leikkaukset ja hintojen korotukset sekä esimerkiksi taiteen ja tapahtumien alvin nosto kymmenestä neljääntoista prosenttiin . Myös ihan peruseläminen kallistuu koko ajan. 

Taide ja kulttuurialan ammattilaiset tulevat kärsimään huomattavasti nykyhallituksen toimista.

Leikkauksilla passivoidaan ja lannistetaan ihmisiä. Tukemalla pystytään saamaan aikaan huomattavasti parempaa, päästään myös nykyhallituksen tavoitteisiin helpommin, halvemmalla ja inhimillisemmin.

Taiteen ja kulttuurin tekijöille tulee antaa mahdollisuuksia toimia ja toteuttaa. He tekevät meidän yhteiskunnastamme mielenkiintoisemman, elävämmän – kauniimman.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki kesäkuussa 2022 erinomaisen ohjelman, jossa taide- ja kulttuurialan ongelmia ratkotaan. Ohjelma oli valmis seuraavalle hallitukselle laitettavaksi toteen, mutta valitettavasti en usko tämän hallituksen tätä toteuttavan. Pitää siis odottaa seuraavat 4 vuotta, että ohjelma mahdollisesti saadaan toteutukseen.

Taiteen tekijät ansaitsevat parempaa kohtelua!

Yksi kommentti “TAIDE ON TYÖTÄ!

  1. Paluuviite:Puoluevaltuusto koolla Helsingissä - Vasenvoima

Kommentointi ei ole käytössä.