5 000 000, 3,3%, 118 000, 72%, 80%, 62%, 50%, 2 700 000, 800.

Mitä nämä luvut on?

Suomen BKT:sta kulttuurin osuus on 3,3%. Kulttuuriala työllistää jo 118 000 tekijää Suomessa ja noin 5 miljoonaa ihmistä kävi vuonna 2019 museossa tai kuvataidetapahtumassa. Pelkästään taidemuseoissa vuodesta 2010 kasvua on ollut kävijämäärissä 50% ja määrät huitelee 2,7 miljoonan kävijän tienoilla valtakunnallisesti.

Tutkimuksen mukaan 80% suomalaisista uskoo kulttuurin parantavan asuinalueiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. 72% suomalaisista haluaa taidetta ja kulttuuria julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, työpaikoille ja asuinympäristöön. 62% uskoo asuinalueen ja kiinteistöjen arvon nousevan kulttuurin ansiosta. Nämä luvut kertoo ihmisten arvostuksesta kulttuuria kohtaan. (STS)

Kulttuuriin panostaminen ei siis ole mikään pikku juttu. Monesti puheissa kuulee, että kulttuuriin satsaaminen on turhaa hömpötystä ja rahat tulisi käyttää muualle. Juuri kulttuurin tukeminen on kaikille tarjottaviin palveluihin panostamista. Lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset pääsevät yhtä lailla nauttimaan elävästä kunnasta ja sen kulttuuritarjonnasta.

ELÄVÄ KAUPUNKI TARVITSEE KULTTUURIA

No, mitä me voidaan tehdä?

Oulu on hakemassa kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tässä on iso mahdollisuus kehittää Oulun kulttuuritoimintaa, mutta meillä on myös muita keinoja. Kun teemme alan toimintaedellytykset suotuisiksi, pystymme houkuttelemaan alan ammattilaisia ja harrastajia kuntaan. Ammattilaisten työllistyminen omassa työssään tuo myös verovaroja kuntaan. Elävästä kaupungista hyötyvät kaikki.

Kohtuuhintaiset työtilat

Pidetään huolta, että Oulussa on mahdollisuus tehdä taidetta ja kulttuuria. Kohtuuhintaisia tiloja tarjoamalla kunta voi parantaa taiteen tekijöiden työskentelyedellytyksiä.

Reilu korvaus työstä

Kunta pystyy tarjoamaan työskentelyrauhan taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille apurahoja ja toiminta-avustuksia jakamalla. Voimme palkata kulttuurialan ammattilaisia työskentelemään myös muille sektoreille, kuten esim. hyvinvoinnin ja lasten ja nuorten pariin edistämällä yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Voimme tukea taideyhdistysten toimintaa muiden toimien kautta ja pitää kunnan näyttelytilat ilmaisina tai vähintään kohtuuhintaisina.

Museoiden ja muiden kulttuurilaitosten tukeminen ja niiden toimintaedellytysten ylläpito on tärkeää, mutta niin on myös kulttuurialan tekijöille maksettava reilu korvaus omasta työstä. Asianmukaisen korvauksen maksaminen on ensinnäkin reilua, mutta myös kertoo, että taiteellista työtä arvostetaan. Kulttuurin tuottaminen ja tekeminen on työtä siinä missä muukin työ – ja työstä pitää maksaa.

Julkinen taide

Kolmasosa Suomen kunnista on sitoutunut prosenttitaideperiaatteeseen. Oulussa prosenttiperiaate on käytössä julkisissa rakennushankkeissa, mikä on hienoa. Myös muita rakennushankkeita tulee ohjata tähän.

Oulu Kulttuuripääkaupungiksi 2026?

Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 ja tätä hanketta tulee tukea.

“Valituksi tullut kaupunki saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Nimitys tuo mukanaan monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin parantamiseen tähtääviä hankkeita, kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, rajat ylittävää yhteistyötä sekä kulttuuritapahtumia.”

Hankkeeseen pääsee helposti tutustumaan nettisivujen kautta

(https://www.oulu2026.eu/)

Turku on joutunut tämän kokemaan. Turun kulttuuripääkaupunkihankkeen 2011 rahoitus oli 55,5 miljoonaa euroa, josta valtion tukea n. 17 miljoonaa. Vuoden aikana tapahtumiin osallistui 2 miljoonaa ihmistä ja se toi alueen talouteen 270 miljoonaa euron tuotantovaikutukset – moninkertaisesti hankkeeseen sijoitetusta määrästä.

Kulttuuri on investointi!