EHDOLLA EDUSKUNTAAN

Hei kaikki vanhat ja uudet seuraajat ja kaverit! Olette varmaan huomanneet, että olen lähtenyt ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Mukava, että ootte mukana seuraamassa matkaani!

Olen Juha-Matti Mustonen, 40-vuotias vasemmistoaktiivi ja Vasemmistoliiton ehdokas Oulusta. Alla teemoja, jotka koen tärkeäksi ja joita haluan olla edistämässä.

Ilmastokriisi on aikamme suurin kriisi. Ilmastokriisin torjunnassa ei ole vaihtoehtoja – hiilipäästöt on saatava nollaan mahdollisimman pian. Meidän tulee huolehtia, että maapallo on elinkelpoinen myös tuleville sukupolville. Koska ilmastokriisin torjunnassa tehdään myös ihmisten arkeen vaikuttavia päätöksiä, tulee nämä päätökset tehdä oikeudenmukaisesti.

Nykyinen pirstaleinen sosiaaliturva on monimutkainen ja raskas. Perustulo on oikeudenmukainen ja helppo tapa saada Suomen sosiaaliturva kuntoon.

Olen ihmisoikeuksien puolustaja. Ihmisoikeuksien puolustamiselle on erityinen tarve tänä päivänä, kun maailma näyttää muuttuvan yhä kahtiajakautuneemmaksi. Ihmisoikeuksia tulee puolustaa niin Suomessa kuin maailmalla. Saamelaiskäräjälaki tulee saattaa eduskuntaan. Myös karjalaisten oikeudet omaan kulttuuriin tulee turvata.

Kulttuuri on ihmisen elämän suurimpia iloja ja luo kulttuurista hyvinvointia yhteiskuntaan. Valtion kulttuuribudjetin tulee nostaa vähintään 1% BKT:sta. Kulttuurialan sosiaaliturvaa ja työskentelymahdollisuuksia tulee edistää.

Kaiken päätöksenteon tulee pohjautua tutkittuun tietoon – myös huumausaineisiin liittyen. THL: on suositellut huumausaineiden käytön dekriminalisointia – kuten myös WHO. Nykyinen huumausainelaki on vanhentunut ja se tulee uudistaa.

Vasemmisto tekee työtä oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja solidaarisen yhteiskunnan puolesta, jossa ihmisoikeudet, luonto ja kulttuuri ovat huomioitu ja jossa eriarvoisuutta pyritään kaventamaan. Vasemmisto toimii myös aseistariisunnan ja ydinaseettoman maailman puolesta, sotaa ja militarismia vastaan. Edistämme maailmanrauhaa ja turvallisuutta, joka pohjaa kansainvälisesti sovittuihin sääntöihin eikä voimapolitiikkaan. Siksi Vasemmistoliitto!

Kiitokset vaalikuvien ottamisesta J-P Manninen!