ENER­GIA­PO­TEN­TIAA­LIA ON POH­JOIS-POH­JAN­MAAL­LA PALJON HYÖ­DYN­TÄ­MÄT­TÄ – NYT ON AIKA NOSTAA TASOA

Itämeren alueella energiantuotannon ja liikennepolttoaineiden tuotannon ja saatavuuden tila on muuttunut, vaihtoehdot ovat vähissä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nyt on toimittava!

Meidän on otettava selvitystyön alle pikaisesti paikallisten biomassojen jalostaminen liikennepolttoaineiksi ja energiaksi. Biopolttoaineiden tuotannon sivuvirrat on jatkojalostettava kiertotaloustuotteiksi, kuten lannoitteiksi.

Tarkastelun alle otetaan maa- ja metsätalouden kaikki jakeet, jotka eivät mene suoraan ruokatuotantoon, sekä yhdyskuntajätteet.

Energiapotentiaalia Pohjois-Pohjanmaalla on paljon hyödyntämättä – nyt on aika nostaa tasoa. Biomassojen laajempi hyödyntäminen tuo huoltovarmuutta, paikallista biopolttoainetta ja työtä maaseudulle.

Nykyistä tukijärjestelmää on parannettava, ja tutkimus- ja investointitukien piiriin on otettava esimerkiksi kaiken lannan (niin maatalous kuin yhteiskunta) ja biomassojen tuotantomuotojen kehittäminen energiaksi ja lannoitteiksi ynnä muiksi monikäyttötuotteiksi, kiertotalouden ja vihreän siirtymän periaatteiden mukaisesti.

Tätä tulee kiirehtiä, tämä on osa ratkaisua irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta. Toimilla on myös kiire, jotta vaihtoehtoisia liikenteen polttoaineita saadaan markkinoille varmistamaan energian saatavuus ja kohtuullinen hinta.

Paikallinen energiantuotantomme on nojannut Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa pitkälti puuhun ja turpeeseen, joiden korjuuseen, nostoon ja kuljetukseen käyttöpaikoille kuluu polttoöljyä (tai dieseliä). Energiantuotanto ja logistiikka vaativat nopeita uusia ratkaisuja niin Venäjän riippuvuussuhteiden kuin ilmastonkin näkökulmasta.

“Ilmasto- ja ympäristösyistä keskipitkän ja pitkän tähtäimen energiantuotannon suunnitelmat on piirrettävä fossiilivapaaksi, ja tiekarttaa täytyy ryhtyä päivittämään pikaisesti.”

Esimerkiksi energiantuotanto Pohjois-Pohjanmaalla on nojannut hakkeeseen ja turpeeseen. Miellä on hakekattiloita, sekä turve-/hakekattiloita ja turvekattiloita, joilla energiaa on yhteiskunnan käyttöön tuotettu.

Energiantuotannossa Pohjois-Suomessa on tapahtunut siirtymää turpeesta hankkeeseen, jota ei nyt Venäjän puolelta saa, toimitukset ovat loppuneet.

Lisäksi päästökauppa kohtelee Venäjän haketta eri tavalla kuin kotimaista haketta, eli kun siirrytään vallitsevasta tilanteesta johtuen kotimaiseen hankkeeseen tai turpeen polttoon, pomppaa energian hinta päästöoikeuksista ja logistisista kustannuksista johtuen.

Joudumme pakon edessä, Ukrainan kriisistä johtuen, tekemään lyhyen tähtäimen ratkaisuja, jotka eivät ole ilmaston kannalta parhaita. Ilmasto- ja ympäristösyistä keskipitkän ja pitkän tähtäimen energiantuotannon suunnitelmat on piirrettävä fossiilivapaaksi, ja tiekarttaa täytyy ryhtyä päivittämään pikaisesti.

Jouni Jussinniemi
Vasemmistoliitto r.p. 3. vpj.
pääluottamusmies
Teollisuusliiton valtuuston jäsen
Pyhäjärvi

Juha-Matti Mustonen
Oulun Vasemmistoliitto

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 31.3.2022