HALLITUS LEIKKAA KAIKILTA, PAITSI ITSELTÄÄN!

Hallitus antoi esityksen sosiaaliturvan uudistuksesta, jossa ollaan leikkaamassa etuuksia rankalla kädellä niin työttömiltä, opiskelijoilta, kuin työssäkäyviltä suomalaisilta. Leikkaus voi olla jopa satoja euroja kuukaudessa. Hallitus perustelee leikkauksia velkaantumisen hillinnällä ja valtiontalouden tasapainottamisella. Samaan aikaan ministerit antavat itselleen vuodessa 2000€ veronalennuksen.

Tämä yhtälö ei toimi.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa työssä käy ihmisiä, joiden palkka ei riitä kattamaan elämisen kaikkia kuluja. Eniten leikkauksista tulee kärsimään naisvaltaisilla aloilla työskentelevät yksinhuoltajat.

Mutta naisvaltaiset alat eivät ole ainoita, jotka kärsivät. Kärsijöinä ovat myös esimerkiksi taide- ja kulttuurialan tekijät.

Taide- ja kulttuurialalla on normaalia, että työ on projektiluontoista ja työkeikat voivat olla lyhytkestoisia ja osa-aikaisia, jolloin työttömyyskorvaus sovitellaan. Projektien välissä taide- ja kulttuurialan tekijät myös usein suunnittelevat seuraavaa projektia ja hakevat rahoitusta työttömyysjakson aikana. 

Työttömyysetuuden suojaosan poisto merkitsee keikkatyötä tekevälle työntekijöille ja ammattilaisille 150€ kuukausittaisia menetyksiä toimeentulosta. Samaan aikaan leikataan muitakin etuuksia, joilla on merkittävät vaikutukset kulttuurialan toimijoihin.

Nyt hallitus haluaa kurittaa heitä leikkaamalla työttömyysturvaa suojaosan poistolla.

Tulevia esityksiä on myös mm. matkakorvausten omavastuuosuuden korotus, joka kurittaa pitkien työmatkojen päässä asuvia ihmisiä. Asumistuen leikkaukset kurjistavat erityisesti kaupungeissa asuvien ihmisten elämänlaatua. Arvonlisäverokantojen korotukset mm. lääkkeisiin, harrastusmaksuihin, matkalippujen ja taidetapahtumien lippuihin kurittavat meitä kaikkia. Myös järjestöiltä leikataan.

Oikeastaan ainoa ryhmä, joita leikkaukset eivät koske – ovat ministeritason palkkoja tienaavat. Tälle tuloluokalle ollaan antamassa 2000€ lisää rahaa valtion kustannuksella. 

Velkaantumista ei näillä keinoin taiteta, vaikka sillä leikkauksia perustellaankin. Hallitus ottaa tulevan kauden aikana enemmän velkaa kuin edellinen. Asiat voitaisiin  päättää myös toisin. On hallituksen arvovalinta ottaa pienituloisilta ja siirtää se itselleen.