HYVINVOINTIALUEEN PALKKAHARMONIA KOHDILLEEN

Viime aikoina julkisuuteen on noussut paljon uutisia työvoimapulasta kärsivistä aloista. Korona on tehnyt varsinkin sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työtaakasta entistä raskaampaa, jolloin työntekijät kuormittuvat ja jättävät oman alansa. Työn kuormittavuuteen tulee puuttua, mutta myös alan palkkausta tulee tarkastella.

Soteuudistuksen myötä hyvinvointialueista tulee Suomen suurin työnantaja ja palkanmaksaja.

Soteuudistuksessa työntekijöiden palkat tullaan harmonisoimaan koko hyvinvointialueella. Tämä tarkoittaa, että kaikille samaa työtä tekeville tulisi maksaa jatkossa samaa palkkaa, olipa työpaikka missä tahansa. Harmonisoinnista puhutaan kuitenkin kohtalaisen vähän.

KT kuntatyönantajat on ehdottanut palkkaharmonisoinnin porrastusta mediaanipalkan mukaan. Ongelma on kuitenkin se, että samasta työstä maksettaisiin tällöin edelleen eri palkkaa eri alueilla, vaikka työnantaja on sama. Eri sairaanhoitopiireissä on jo jouduttu oikeuden kautta käymään harmonisointia läpi. Päätökset ovat olleet työntekijän kannalta oikeat – palkat on harmonisoitu korkeimman palkkatason mukaan.

Tulevan hyvinvointialueen palkkaharmoniasta päättävät, älkää pettäkö hyvinvointialueen työntekijöitä vaan olkaa oikeudenmukaisia! Hyvinvointialueen työntekijät ovat ansainneet palkkaharmonisoinnin korkeimman palkkatason mukaan. Näin sanoo myös laki!