KYLLÄ PERUSTULOLLE

Nykyinen pirstaleinen sosiaaliturva on monimutkainen ja raskas. Eri luukuilta haettavat tuet voivat vaikuttaa toisiinsa, jatkuvien selvitysten tekeminen on raskasta ja byrokratia kuormittaa hakijaa. Perustulo on oikeudenmukainen ja helppo tapa saada Suomen sosiaaliturva kuntoon. Vasemmistoliiton tavoitteena on siirtyä asteittain kohti vastikkeetonta perustuloa ja näin vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tavoitteena on yhdistää työmarkkinatuki, peruspäiväraha, kansaneläke, sairaus- sekä vanhempainpäivärahat, kotihoidontuki, opintoraha ja yrittäjien starttiraha. Kun nykyinen byrokraattinen ja moniluukkuinen malli puretaan, voidaan resurssit kohdentaa paremmin tukea tarvitseville. Maailmalla tehtyjen perustulokokeilujen tulokset ovat olleet rohkaisevia  – sen ansiosta esimerkiksi ihmisten terveys ja koulutustaso ovat nousseet, osassa maista jopa merkittävästi.

Asennevamma estää perustulon kunnollisen selvittämisen

Perustulokokeilu tehtiin vuosina 2017 – 2018. Kokeilua haittasi kuitenkin porvarihallituksen luotsaama aktiivimalli. Kokeilun tuloksista ilmenee, että se paransi kohderyhmän yleistä hyvinvointia. Ihmiset kokivat pystyvänsä osallistumaan yhteiskunnan toimintoihin paremmin esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan osallistumalla tai toimimalla omaishoitajana.

Perustuloa tuleekin viedä aktiivisesti eteenpäin. 

  • Aloitetaan kokeilu maanlaajuisesti eri alueilla ja eri tuloryhmillä. 
  • Tehdään kokeilusta riittävän pitkä, että sen tulokset ovat myös pidemmällä aikavälillä todennettavissa.
  • Verrataan muualla tehtyjä kokeiluja Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan.
  • Kokeilun yhteydessä tehdään myös perustulon verotuksen kokeilu, jossa perustuloa verotetaan pois tulojen kasvaessa. Ansio- ja osinkotulot, joiden perusteella perustuloa voidaan alkaa verottamaan pois, tulee laskea yhdeksi tuloksi.

Perustulo ei kuitenkaa voi olla ainoa sosiaaliturvan lähde. Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevat henkilöt tulisi edelleen olla oikeutettuja kohdennettuihin etuuksiin. 

Vasemmistoliitto on laskettanut eduskunnassa perustulon kustannukset. Vain opiskelijoiden tulotason korotuksen osalta kustannukset kasvavat. Muuten perustulo olisi kustannusneutraali.