VALTION KULTTUURIBUDJETIN KOROTUS SAATAVA MAALIIN!

Puheeni Vasemmistoliitto puoluevaltuuston kokouksessa 3.12.2022:

Taide ja kulttuuri on elämämme suuria iloja. Alalla on kuitenkin huolia tulevaisuudesta. Cuporen kulttuurialan barometri vuodelta 2021 kertoo seuraavaa:

Säännöllinen ja turvattu toimeentulo on taiteilijoiden laajasti jakama tulevaisuuden toive

Toive ei pitäisi olla liikaa vaadittu.

Yksi toimi toimeentulon parantamiseksi on museoiden maksamat taiteilijapalkkiot taiteilijoille. Palkkioiden ei kuitenkaan tulisi olla museoiden avustushakuprosesseista kiinni vaan ne tulisi sisällyttää maksettaviin budjetteihin kiinteänä kulueränä. Taiteilijapalkkioiden laajennus myös galleriakentälle olisi toimi, joka edesauttaisi alalla vallitsevaa toimeentulon vajetta ja olisi ennenkaikkea reilua.

Myös muita toimia voidaan tehdä. Taiteen tekijöiden sosiaaliturvaa voidaan parantaa ottamalla perustulokokeilu käyttöön luovalla alalla työtä tekevien piirissä maan laajuisesti. Oulussa nuorten taiteilijoiden asemaa parannettiin hieman, kun Poliitikko Jessi Jokelainen alulle laittamasta aloitteesta otettiin uudestaan käyttöön nuori taiteilija-palkinto. Hyvä me!

Barometri: Tulevaisuudelta toivotaan taiteilijoiden osaamisen laajempaa tunnistamista

Valitettavasti vieläkin kuulee puheita, miten taide- ja kulttuuriala ei tee mitään tuottavaa ja ala nähdään kulueränä valtion budjetissa. Kulttuuriala on kuitenkin aivan jotain muuta. Kulttuurialalle työllistyy reilut 100 000 työntekijää ja bkt:sta alan osuus on reilut 3%. Ala on siis suurempi kuin kaksi suurinta vientialaamme yhteensä.

Kulttuurista ja taiteesta tulisikin puhua investointina ja niitä tulisi ajatella myös merkittävänä ja monimuotoisena vientialana.

Barometri: Taiteilijan työ ja hyvinvointi: korona-aika on vahvistanut kokemusta epävarmuudesta ja arvostuksen puutteesta

Arvostuksen puutteen tunteeseen vaikuttaa varmasti myös juhlapuheet ilman konkretiaa.

Nykyisessä hallitusohjelmassa on mainittu kulttuurimäärärahojen korottaminen 1%:iin valtion budjetissa. Ymmärrän maailman surulliset ja rikolliset tapahtumat koronasta sotaan ja energiakriisiin. Tuntuu kuitenkin siltä, että kulttuuri jää aina odottamaan niitä otollisempia aikoja, eikä konkreettisiin tekoihin päästä.

Siksi on tärkeää, että, meillä olisi mahdollisimman monta kulttuurin puolestapuhujaa, jotta esimerkiksi hallitusohjelman korotus kulttuurimäärärahoihin 0,8:sta prosentista yhteen prosenttiin saadaan vietyä maaliin.